asdasdas
0,00 zł

0 prod.

x
Nie dodano żadnych produktów.
Przejdź do Kasy
Regulamin

Regulamin
Sprzedającym jest Far-Med. Arkadiusz Mandryk z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 1189B, 36-062 Zaczernie, e-mail kontakt@eurodiety.pl, tel. 503174650
NIP – 946-218-95-68
REGON – 180411315, rejestracja w 01.04.2009 roku przez Wójta Gminy Trzebownisko.


Zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie eurodiety.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu
założenie konta klienta,
zapoznanie się z  formularza ankiecie „karta pacjenta „ umieszczonym na stronie internetowej sprzedawcy ,
posiadany wiek w przedziale 16- 70 lat,
uregulowanie należności przy pomocy jednego z dostępnych w serwisie sposobów płatności .
Odpowiedz twierdząca na jakiekolwiek pytanie widniejące w załączonej do formularza ankiecie "karta pacjenta" jest równoznaczne z brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
Kupujący oświadcza, iż nie występuje u niego żadna z dolegliwości wymienionych w formularzu ankiecie „karta pacjenta”. Ponadto kupujący oświadcza, iż nie przyjmuje, żadnych leków wymienionych w formularzu ankiecie „karta pacjenta”.
Kupujący oświadcza, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był hospitalizowany, nadto oświadcza, iż nie jest uczulony na mleko.
(KOBIETA)
Kupująca oświadcza, iż nie jest w ciąży, ani w okresie ostatnich trzech miesięcy nie urodziła dziecka

2.  Przygotowanie zamówionych towarów do wysyłki następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem z góry - z chwilą wpływu środków płatniczych na konto bankowe sklepu, w wysokości wynikającej z cennika. (W przypadku braku dokonania przelewu do 7 dni po dokonaniu zakupów, zamówienie zostaje anulowane.)
3. Klient zostanie automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie potwierdzenia przez sklep zamówienia. Również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie potwierdzenia przez sklep zamówienia.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Firma Far-Med dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
7. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, za pobraniem lub osobiście.
8. W przypadku wybrania przelewu towar zostanie wysłany maksymalnie do 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na konto Far-Med.
9. Far-Med realizuje dostawy za pomocą firmy kurierskiej UPS, DPD, DHL i POCZTY POLSKIEJ
10. Koszt wysyłki doliczany jest do zamówienia i podany w wysłanym potwierdzeniu zamówienia.
11. Klient nie ponosi kosztów transportu, w przypadkach specjalnych ofert i promocji - ścisle określonych na stronach opisów produktów.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub na życzenie klienta rachunek uproszczony dołączone do przesyłki.
13. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzą od sprawdzonych dostawców. Sklep zastrzega sobie prawo do otwierania opakowań wybranych produktów w celu potwierdzenia zgodności z opisem na stronie sklepu.
14. a. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z jego kompletną zawartością i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

14. b. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

14. c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe

14. d. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@eurodiety.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Far-Med Arkadiusz Mandryk Zaczernie, Zaczernie 1189B, 36-062 Zaczernie z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
15. Zwrot towaru może się odbyć jedynie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Towar nie zostanie przyjęty przez sklep w przypadku gdy Klient uprzednio nie skontaktuje się z doradcą sklepu i nie zostanie wszczęta procedura zwrotu towaru. Wysyłany towar musi być należycie zabezpieczony.
16. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do firmy FAR-MED (na adres podany przez konsultanta) w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar (zg. z p.17 regulaminu) są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
17. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru i jego użytkowania.
18. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się z doradca Far-Med
19. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie przez firmę FAR-MED danych osobowych klienta wyłącznie w celu wysłania zamówionego towaru na wskazany adres.
20. Zgoda na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie newsletter'a, spowoduje wysyłanie tych materiałów na wskazany adres e-mail.
21. W przypadku produktów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażą, realizacja zamówień na te produkty odbywa się według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania puli produktów objętych tą formą sprzedaży, lub też odwołania akcji promocyjnej lub wyprzedaży przez sklep internetowy.
22. Oferta prezentowana przez Far-Med nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
23. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
24. Złożenie zamówienia w sklepie FAR-MED oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
„Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep far-med oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”
W przypadku płatności online współpracujemy z:
- Krajową Izbą Rozliczeniową i systemem PayByNet
PayByNet to system gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta.
PayByNet jest jedynym w Polsce serwisem umożliwiającym realizację płatności bezpośrednio z konta bankowego klienta na konto bankowe sklepu (z wykorzystaniem technologii systemu rozliczeniowego ELIXIR).

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Eurodiety.pl  zbierane są dane niezbędne do przeprowadzenia procesu kupna-sprzedaży.

W SKLEPIE NIE WYMAGAMY ZAŁOŻENIA KONTA W CELU DOKONANIA ZAKUPÓW - szanujemy Państwa czas i prywatność.


Dane zbierane przez Eurodiety.pl w procesie zakupu:

Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
W przypadku firmy dane firmy** -
Dane adresowe:
Ulica,
Miejscowość
Kod pocztowy
Nr telefonu**

Płatności elektroniczne i wszystkie związane z tym procesy w Eurodiety.pl obsługują firmy :Krajowa Izba Rozliczeniowa PayByNet oraz eCard.pl

Dane zbierane w procesie zakładania konta:

Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Hasło*
W przypadku firmy dane firmy**

Dane adresowe:

Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy*
Nr telefonu**

Dane zbierane w trakcie kontaktu z naszą firmą:

Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail (obowiązkowy w przypadku formularza kontaktowego)
Nr telefonu **
Dane zbierane automatycznie:
Adres IP
Typ przeglądarki
Domena

* dane obowiązkowe (niezbędne do realizacji procesu sprzedażowego)
** dane opcjonalne (ułatwiają kontakt i realizację zamówienia

Sposób wykorzystywania danych przez Eurodiety.pl

Dane które zbieramy są wykorzystywane do zrealizowania procesu kupna-sprzedaży, oraz opcjonalnie (o ile wyrazili Państwo zgodę do informowaniach o ofertach).

Dane są przekazywane:

Firmie kurierskiej tylko i wyłącznie w celu zrealizowania przesyłki.

 

Na Poczcie Polskiej podczas wysyłania przesyłki
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Sposób kontaktu

Jeżeli złożyli Państwo zamówienie w naszym sklepie, otrzymają Państwo na podany adres e-mail link do potwierdzenia zamówienia, a także informację gdy zostanie zrealizowane zamówienie.

Mogą Państwo otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa transakcji w przypadku pozostawienia komentarza wymagającego odpowiedzi lub celem przekazania innych ważnych informacji dotyczących zamówienia.

Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące zamówienia, lub pozostawionego komentarza.

Jeżeli zaznaczyli Państwo chęć otrzymywania naszego Newslettera, lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, będą Państwo od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z jego otrzymywania.

Zmiana danych osobowych

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji "Edycji konta", można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć.

Wykorzystywanie cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zabezpieczenie danych

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

RODO

Administratorem Twoich danych będzie firma FAR-MED Arkadiusz Mandryk z siedzibą
w Zaczerniu, Zaczernie 1189B 36-062, posiadająca NIP 9462189568, REGON  180411315, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

W przypadku, gdybyś chciał się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy Cię o kontakt pod adresem email: kontakt@eurodiety.pl lub pod nr tel.: 503174650.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówień wynikających zarówno z umów sprzedaży i zakupu, jaki i z ofert zakupowych, umów dostaw towarów i usług oraz w związku z realizacją celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności takich jak:

1.. przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówień, w tym informowanie Cię o statusie realizacji zamówienia
2.. przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji
3.. przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji procedur wstrzymania i wycofania produktów z obrotu
4.. przetwarzanie Twoich danych w celu wykonania badań satysfakcji
5.. przetwarzanie Twoich danych w celu wewnętrznych analiz sprzedażowych
6.. przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi należności
7.. przetwarzanie Twoich danych w celu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR
8.. przetwarzanie Twoich danych w celu informowania Cię o ofertach handlowych czyli: promocjach , ofertach, cennikach
9.. przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych czyli informowania Cię o naszych produktach, nowościach, konferencjach, które organizujemy

W ramach jakich podstaw prawnych będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych będzie dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne
z przepisami podstawy prawne, takie jak:

1.. art. 6. ust 1 lit. b RODO – dla realizacji umów sprzedaży i zakupu, realizacji zamówień, informowania o statusie realizacji tych zamówień, dostaw, cenników i aktualizacji cenników, udziału w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.

2.. art. 6 ust. 1 lit. e RODO - dla realizacji udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.

3.. art. 6. ust 1 lit. f RODO – dla obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji, analiz statystycznych

4.. art.6 ust 1 lit. a – Twoja konkretna zgoda wyrażona na potrzeby wysyłania Ci ofert handlowych, informacji o promocjach, newsletterów, informacji marketingowych, informacji o produktach
Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Tak, Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. agencjom marketingowym, audytorom, podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, firmom windykacyjnym – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o Twoje dane na podstawie stosownych podstaw prawa.

Jakie są Twoje prawa względem danych?
Będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO. Będziesz mógł również wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych a także cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługiwać Ci będzie także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Szanujemy Twoją Prywatność
Eurodiety.pl

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Strefa pacjenta Masz pytania? 503 174 650
Przesyłka

Darmowa przesyłka przy zakupach powyżej 1000zł

Płatność

Płatności w naszym sklepie obsługuje DotPay